Я, відповідно до зазначеної мною інформації на сайті jole.com.ua, керуючись Законом України «Про захист персональних даних», надаю цим інтернет-магазину jole.com.ua (надалі - Товариство) дозвіл на обробку моїх персональних даних (відомостей та сукупних відомостей про мене), власником яких є вказане Товариство, на наступних умовах:

1.Мета обробки персональних даних:

забезпечення реалізації відносин у сфері реклами, маркетингу та збору персональних даних у комерційних цілях, для інформування фізичних осіб про акції та спеціальні пропозиції власників, дилерських центрів власника, та інших партнерів власника, вивчення попиту споживачів, інформування клієнтів про нові моделі товарів, виробника товарів, місця продажу товарів та рекламні акції, що проводяться виробником товарів та/або продавцями таких товарів, виконання вимог законодавства щодо захисту прав споживачів відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про рекламу», Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», інших законів та підзаконних нормативно-правових актів виключно для здійснення повноважень, визначених законами та на підставі згоди суб персональних даних.

2. Цілі обробки персональних даних:

1) збір інформації про товари, споживачів товарів, експлуатацію товарів споживачами, виявлені недоліки (брак, поломки тощо) товарів та їх причини;

2) виконання визначених чинним законодавством України гарантійних та інших зобов'язань перед споживачами;

3) ведення статистики звернень споживачів і недоліків товарів, поломок і браку, їх причин;

4) надання інформації споживачам про товари, їх виробника та продавців;

5) виконання вимог законодавства щодо захисту прав споживачів;

6) виконання інших вимог чинного законодавства України.

3. Склад та обсяг персональних даних, які можуть збиратися та оброблятися:

  1. прізвище, ім'я, по батькові;
  2. адреса;
  3. інші відомості про факти та обставини, що характеризують особу як споживача товарів (інформація про покупки, споживчі звички);
  4. відомості про засоби зв'язку зі споживачем (поштова адреса, контактний номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти тощо).

4. Строк зберігання персональних даних:

персональні дані зберігатимуться протягом строку, необхідного для досягнення зазначених цілей та цілей обробки таких даних. Персональні дані можуть бути знищені після закінчення строку зберігання або у випадках, передбачених чинним законодавством України. Зберігання персональних даних здійснюватиметься Товариством за своїм місцезнаходженням, а також можливими розпорядниками, зазначеними в п.6.

5. Порядок використання персональних даних та захисту персональних даних:

Персональні дані будуть використовуватися Товариством та розпорядниками виключно для цілей та цілей, зазначених у пунктах 1 та 2 цієї згоди відповідно до чинного законодавства України; використання персональних даних працівниками Товариства здійснюється лише відповідно до їх трудових обов'язків. Товариство та розпорядники персональних даних вживатимуть необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних від неправомірного доступу до них третіх осіб. Товариство та розпорядники персональних даних будуть здійснювати з персональними даними дії, необхідні цілі та цілі, зазначені вище, включаючи (але не обмежуючись цим): здійснювати обробку повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних; проводити збір в обсязі, необхідному для вищезгаданих цілей та цілей; реєстрацію, накопичення, адаптацію, зміну, відновлення, використання, знеособлення відомостей; здійснювати поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) персональних даних розпорядникам персональних даних та третім особам, зазначеним за цією згодою; зберігати персональні дані протягом терміну, необхідного для вищезгаданих цілей та цілей; знищувати персональні дані після закінчення терміну їх зберігання.

6. Права, зумовлені ст.8 Закону України 2297-VI «Про захист персональних даних» згідно з обробкою персональних даних:

1) знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження власника або розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженим їм особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніше ніж через тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, що обробляються персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченнями проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи недостовірні;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним їх надання, а також на захист від надання відомостей, що недостовірні або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися зі скаргами на опрацювання своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичного оброблення персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, що має правові наслідки.

Повідомлення про дії з моїми персональними даними, які Товариство як власник персональних даних має надавати мені як суб'єкту персональних даних відповідно до Закону «Про захист персональних даних», прошу вручати мені особисто в руки або направляти відповідно до зазначених контактних даних.

Даючи згоду на обробку персональних даних я підтверджую, що був/а повідомлений/то Товариством про 1) власника персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, цілі збору персональних даних та осіб, яким передаються/можуть передаватися персональні дані; 2) про місця зберігання персональних даних та 3) про свої права, які визначаються статтею 8 Закону № 2297-VI «Про захист персональних даних! у зв'язку з опрацюванням моїх персональних даних для цієї мети.

7. Порядок розповсюдження персональних даних:

Персональні дані, зібрані Товариством, можуть бути поширені (передані) Товариством з метою та цілями, зазначеними вище за цією згодою, розпорядникам персональних даних, здійснювати обробку персональних даних за дорученням Товариства, до яких належать, третім особам, з якими Товариство чи розпорядники, на свій розсуд, укладати відповідні договори за умови прийняття всіх можливих та залежних від розпорядників та третіх осіб заходи щодо збереження конфіденційності персональних даних. Персональні дані можуть передаватися третім особам, яким Товариство зобов'язане надавати персональні дані споживачів відповідно до чинного законодавства (органи державної влади та місцевого самоврядування, уповноважені здійснювати контроль за дотриманням прав споживачів); правонаступникам Товариства у разі реорганізації Товариства.

8. Порядок доступу до персональних даних:

Доступ до персональних даних, зібраних Товариством, здійснюється відповідно до Закону України "Про захист персональних даних". Таким чином, цією згодою на обробку моїх персональних даних я надаю Товариству дозвіл вчиняти будь-яку дію або сукупність дій з моїми персональними даними для цілей, зазначених вище; проводити збір в обсязі, необхідному для вищезгаданих цілей; реєстрацію, накопичення, адаптацію, зміну, відновлення, використання, знеособлення відомостей про мене; здійснювати розповсюдження (розповсюдження, реалізацію, передачу) моїх персональних даних розпорядникам персональних даних та третім особам без повідомлення мене про це розповсюдження; зберігати мої персональні дані протягом терміну, необхідного для вищезгаданих цілей; знищувати мої особисті дані після закінчення терміну їх зберігання.

Зокрема, я надаю Товариству згоду (дозвіл) поширювати (розповсюджувати, реалізовувати, передавати) мої персональні дані, зібрані Товариством, без повідомлення мене про це розповсюдження моїх даних, якщо мої персональні дані в межах зазначеного вище складу та обсягу передаватися Товариством з метою та цілях, зазначеними вище за цією згодою, розпорядникам персональних даних та/або третім особам, яким Товариство зобов'язане надавати персональні дані споживачів відповідно до чинного законодавства (органи державної влади та місцевого самоврядування, уповноважені здійснювати контроль за дотриманням прав споживачів тощо), правонаступникам Товариства під час реорганізації Товариства.